Saho songs and Poetry الشعر واغانى الساهو

“Eritrea continues to rank the least free of all countries of the world” UN Human Rights Council, 15th March 2018

  


1.Khalifa Mahmoud (Mirad)

2.Yousuf Ismail ( Yibarmale)

3.Abdu Mangadafo (Fandheh Maki Garen Badho))

4. Abrar Osman (Basakta Xumbaba)

5.Mahmud ke Halima (Nicada)

6. Ahmad Araho (Shama Shama)

7.Khalifa Mahmoud (Andufuli Tane )

8.Tsega Abraha (Afaadoh Kuuble)

9.Ahmad Mansour (Simbil)

10.(Yi Ambalta )

Image result for saho eritrea

 

11.Mohammad Noor (Abba Dhaylo)

12.Omar Hadbar (keke- Dobacaye)

13. Ali Abdalla (Labcaadishno Ninim)

14. Ali Abdalla (Sarigoble)

15.Alema Fesahaye (Roba)

16. Ali Abdalla (Kahano)

Image result for saho people
16.Ali Abdalla (Baddi Afalle)

18. Ali Abdalla (Warradde)

19. Ali Abdalla (Hayshama)

20. Abrar Osman (Roshan)

21. Ali Mohammad (Yi Asseena)

22. Ali Mohammad (Geedan)

23. Fatuma Suleiman (Yi Badho)

24. Ismail Ahmad (Hasa Biilo)

25. Ismail Ahmad (Malishe)

26. Mahmud Kahano (Margaddino)

27. Mahmud Kahano (Shaadir)

28. Abdu Ahmaddin (Gombole)

29. Mohamad Noor Omar (Shomo)

30. Omar Hadbar ( Abba Heela )31. Omar Hadbar (Awla Tanne )

32. Omar Hadbar ( Baadho Waddo )

33. Omar Hadbar ( Barumme )

34. Omar Hadbar (Endha Masso )

35. Omar Hadbar (Hanawi)

 

Khadija Nasir – Maaxi Nore

36. Omar Hadbar (Lale)

37. Omar Hadbar (Makkaliino)

38. Omar Hadbar (Ni Doro)

39. Omar Hadbar (Eibna)

40. Omar Hadbar (Robaat)

41. Omar Hadbar (Sola)

42. Omar Hadbar (Huggayto)

43. Erob song (Kahanii)

Image result for saho people

44. Osman Ismail (Ni Baadho Labhale )

45. Mohammad Noor (Eya Alela)

46. Erob song (Sanabirto)

47. (Aaginah Tanito)

48. Abdalla Suleiman (Simbil)

49. Abrar Osman (Kuxugusek Sarral)

50. Ahmad Mansoor (Ylalaeye)

 


51. Ahmad Mohammad (Saho Nan)

52. Erob song (Massele)

53.(Halilelle)

54. Fatima Suleiman (Nini Hayyo)

55. Fatuma Suleiman (Yi Doro)

56. Hammad Ahmad (Manda Fanah)

57. Ibrahim Idris (Sin Faylisha Kane)

58. Ibrahim Sudani ( )

59. Khalifa Mahmood (Mabitin)

60. Ahmad Mansoor (Kahano)

 

61. Mohammad Ramadan (Dhaylo)

62. Osman Ismail (Keeke -Haliloyya)

63. Talke (Macalal Marca)

64. Turaath Saho (Lale Fadhen Ghedan)

 

65. Yasin Ahmad (Roba)

66. Abdulkarim Nasir (Anu Ahoy)

67. Khadija ( Maaxi Noreh Effoye)

68. Ali Abdalla (Kahani Hadha)

69. Ahmad Mansour(yilaleye)

71. Turaath (Keeke)

72. Turaath Keeke (Sanaito Le)


73. Abrar Osman (Dik)

74. Tuaath ( Axe yi casa xe)

75. Talke (Dahabi)

76. Yeshi Berhane ( Asa Kabaro)

77. Abrehet and Hagos ( Belaye Gamma Lino)

78. Hagos Rezene (Ni badho)

79. Adehanom Gebray (Milentaa)

80. Abdu Ahmaddin and Lewam Birhane ( Hayanta)

81. Ahmad Mansour 2016 (Adoni)

82. Abraha Gura ( Dide Diddede)

Saho beutiful girl

83. Abraha Gura (Simbil)

84.Ali Mohammad (Badha)

85. Osman Ismail (Badha)

86. Yemane Barya (Takiyo)

87. Ahmad Mansour (Yilaleye)

89. (Simbilamole)

90. Omar Salih (Badko Towce Ayrotta)

91. Turaath

92. Ahmad Mansoor (Hareeri)

93. Hadgu Berhe (Eyya Kiteen Eyya)

94 Berhe Subagadis (Koyya Huse)

95. Ruta Tesfay (Masqal)

96. Ruta Tesfay ( )

97. Rahel Haile (Aduha Irob)

98. Niguse Desta (Aasima)

99. (NI Kahani)

100. (Wayne Wadde)

101. Ibrahim Idris (Sana Kanek Anu Ahabo)

102. Ahmaddin Siraj (Xurriya)

103. Mohammad Nour (Anaho)

104. Musa Abdalla (Kaxani)

105. Omar Hadba ( Zaban Ardi Yanek Nardowa)

106. Abrar Osman (Rommanayye)

107. Abdu Mohammad (Dulayo)

 

108. Abrar Osman (Miradanta)

109. Ahmad Mansoor (Yilale)

110. Ahmad (Libya)

111. Omar Hadbar (Dhin Yolkalittam)

112. Ahmad Mansoor (Aahabo)

113. Omar Hadbar (Kaafi Ni Eid)

114. Omar Hadbar (Asmara)

115. Ahmad Araho (Yibarmale)

116.Ismail Ahmad – Hashish (Simbilite)

117. Ismail Ahmad – Hashish (Zera)

118. Ahmad Mansoor (Anu Ahabo)

119. Khalifa Mahmoud (Sane)

120. Mohammad Noor (Anaho)

Image result for eritrean saho songs

121.Mohammad Noor (Simbilo)

122. Mohamd Noor (Rommanaye)

Saho Poems اشعارالساهو

1. Mohammad Aman Gaas (Saho Cadar) 2. Abu Samia (Dako Inkettak) 3. Abu Samia (Saawa) 4. Ahmad Daynihine (Yiina) 5. Ahmad Ibrahim Endego (Collection) 6. Ahmad Safar (Saho) 7. Daynihine (Asa Badha) 8. Daynihine (Ena) 9. Poems of Hajji Salih Endego 10. Ismail Sultan (Saahoyta) 11. Mahmud Ahmaddin (Yi Migac Saahoyta) 12. Mahmood Ismail Ibrahim (Xurriya) 13. Mahmood Ibrahim Ismail (Ni Cada Ni Waani) 14. Ismail Ibrahim Mohammad (Inkiino) 15. Suad Salih Alhigo (Dhaltoyya) 16. (Marinam Marah Xaba) 17. Abdu Osman Yousuf (Xola Racte)

اشعارالاستاذ اسماعيل ديقينا

Saho Poems موسوعة قصائد/اشعارالساهو

الامثال الشعبية القديمة