Saho songs and Poems الشعر واغانى الساهو

Saho Songs اغانى الساهو

1. Abdu Ahmaddin (Gombole)

2. Abrar Osman (Dik)

3. Abrar Osman (Rommanayye)

4. Abrar Osman (Basakta Xumbaba)

5. Ahmad (Libya)

6. Ahmad Araho (Shama Shama)

7. Ahmad Mansoor (Anu Ahabo)

8. Ahmad Mansoor (Hareeri)

9.Ahmad Mansour (Simbil)

10. Ahmad Mansoor (Yilale)

11. Ahmad Mansoor (Kahano)

12. Ahmad Mansoor (Aahabo)

13. Ali Abdalla (Labcaadishno Ninim)

14. Ali Abdalla (Baddi Afalle)

15. Ali Abdalla (Kahani Hadha)

16. Ali Abdalla (Kahano)

16. Ali Abdalla (Sarigoble)

18. Ali Abdalla (Warradde)

19. Ali Abdalla (Hayshama)

20. Ali Mohammad (Badha)

21. Ali Mohammad (Yi Asseena)

22. Ali Mohammad (Geedan)

23. Fatuma Suleiman (Yi Badho)

24. Ismail Ahmad (Hasa Biilo)

25. Ismail Ahmad (Malishe)

26. Mahmud Kahano (Margaddino)

27. Mahmud Kahano (Shaadir)

28. Mahmud ke Halima (Nicada)

29. Mohamad Noor Omar (Shomo)

30. Omar Hadbar ( Abba Heela )

31. Omar Hadbar (Awla Tanne )

32. Omar Hadbar ( Baadho Waddo )

33. Omar Hadbar ( Barumme )

34. Omar Hadbar (Endha Masso )

35. Omar Hadbar (Hanawi)

36. Omar Hadbar (Lale)

37. Omar Hadbar (Makkaliino)

38. Omar Hadbar (Ni Doro)

39. Omar Hadbar (Eibna)

40. Omar Hadbar (Robaat)

41. Omar Hadbar (Sola)

42. Omar Hadbar (Huggayto)

43. Erob song (Kahanii)

44. Osman Ismail (Ni Baadho Labhale )

45. Mohammad Noor (Eya Alela)

46. Erob song (Sanabirto)

47. (Aaginah Tanito)

48. Abdalla Suleiman (Simbil)

49. Abrar Osman (Kuxugusek Sarral)

50. Ahmad Mansoor (Ylalaeye)

51. Ahmad Mohammad (Saho Nan)

52. Erob song (Massele)

53.(Halilelle)

54. Fatima Suleiman (Nini Hayyo)

55. Fatuma Suleiman (Yi Doro)

56. Hammad Ahmad (Manda Fanah)

57. Ibrahim Idris (Sin Faylisha Kane)

58. Ibrahim Sudani ( )

59. Khalifa Mahmood (Mabitin)

60. Mohammad Noor (Abba Dhaylo)

61. Mohammad Ramadan (Dhaylo)

62. Osman Ismail (Keeke -Haliloyya)

63. Talke (Macalal Marca)

64. Turaath Saho (Lale Fadhen Ghedan)

65. Yasin Ahmad (Roba)

66. Abdulkarim Nasir (Anu Ahoy)

67. Khadija ( Maaxi Noreh Effoye)

68. Alema Fesahaye (Roba)

69. Ahmad Mansour(yilaleye)

71. Turaath (Keeke)

72. Turaath Keeke (Sanaito Le)

73. Yousuf Ismail ( Yibarmale)

74. Tuaath ( Axe yi casa xe)

75. Talke (Dahabi)

76. Yeshi Berhane ( Asa Kabaro)

77. Abrehet and Hagos ( Belaye Gamma Lino)

78. Hagos Rezene (Ni badho)

79. Adehanom Gebray (Milentaa)

80. Abdu Ahmaddin and Lewam Birhane ( Hayanta)

81. Ahmad Mansour 2016 (Adoni)

82. Abraha Gura ( Dide Diddede)

83. Abraha Gura (Simbil)

84. Abrar Osman (Roshan)

85. Osman Ismail (Badha)

86. Yemane Barya (Takiyo)

87. Ahmad Mansour (Yilaleye)

89. (Simbilamole)

90. Omar Salih (Badko Towce Ayrotta)

91. Turaath

92. Tsega Abraha (Afaadoh Kuuble)

93. Hadgu Berhe (Eyya Kiteen Eyya)

94 Berhe Subagadis (Koyya Huse)

95. Ruta Tesfay (Masqal)

96. Ruta Tesfay ( )

97. Rahel Haile (Aduha Irob)

98. Niguse Desta (Aasima)

99. (NI Kahani)

100. (Wayne Wadde)

101. Ibrahim Idris (Sana Kanek Anu Ahabo)

102. Ahmaddin Siraj (Xurriya)

103. Mohammad Nour (Anaho)

104. Musa Abdalla (Kaxani)

105. Omar Hadba ( Zaban Ardi Yanek Nardowa)

106. Abdu Mangadafo (Fandheh Maki Garen Badho))

107. Abdu Mohammad (Dulayo)

108. Abrar Osman (Miradanta)

109. (Yi Ambalta )

110. Khalifa Mahmoud (Mirad)

111. Omar Hadbar (Dhin Yolkalittam)

112. Omar Hadbar (keke- Dobacaye)

113. Omar Hadbar (Kaafi Ni Eid)

114. Omar Hadbar (Asmara)

115. Ahmad Araho (Yibarmale)

116.Ismail Ahmad – Hashish (Simbilite)

117. Ismail Ahmad – Hashish (Zera)

118. Khalifa Mahmoud (Andufuli Tane )

119. Khalifa Mahmoud (Sane)

120. Mohammad Noor (Anaho)

121.Mohammad Noor (Simbilo)

122. Mohamd Noor (Rommanaye)

Saho Poems اشعارالساهو

1. Mohammad Aman Gaas (Saho Cadar) 2. Abu Samia (Dako Inkettak) 3. Abu Samia (Saawa) 4. Ahmad Daynihine (Yiina) 5. Ahmad Ibrahim Endego (Collection) 6. Ahmad Safar (Saho) 7. Daynihine (Asa Badha) 8. Daynihine (Ena) 9. Poems of Hajji Salih Endego 10. Ismail Sultan (Saahoyta) 11. Mahmud Ahmaddin (Yi Migac Saahoyta) 12. Mahmood Ismail Ibrahim (Xurriya) 13. Mahmood Ibrahim Ismail (Ni Cada Ni Waani) 14. Ismail Ibrahim Mohammad (Inkiino) 15. Suad Salih Alhigo (Dhaltoyya) 16. (Marinam Marah Xaba) 17. Abdu Osman Yousuf (Xola Racte)

اشعارالاستاذ اسماعيل ديقينا

Saho Poems موسوعة قصائد/اشعارالساهو

الامثال الشعبية القديمة